Romeinse goden

De Romeinen waren een zeer gelovig volk. Naast hun eigen goden aanbaden zij ook de goden van de overwonnen volken.


In het begin van het Romeinse Rijk geloofden de Romeinen in natuurkrachten die zich met het leven van de mensen bemoeiden. Deze natuurkrachten waren onpersoonlijke goden d.w.z. de goden hadden geen menselijke gestalte en werden ook niet met beelden vereerd.

Heel belangrijk waren de goden die te maken hadden met het huiselijk leven: Vesta (godin van de haard), de Penaten (goden van de voorraadkamer) en de Lares (beschermgoden van het huis). In elk Romeins huis vond je wel een huisaltaar waar de huisgoden werden aanbeden.

Huisaltaar

De Romeinen maakten ook van abstracte begrippen goden. De goden Spes (de hoop), Concordia (eendracht), Fides (trouw) en Fortuna (het lot) werden door veel Romeinen aanbeden.

Priesters deden alles wat nodig was voor de verering van de goden. Er waren verschillende priesters. Aan hoofd van alle priesters stond de opperpriester, de pontifex maximus. De flamines verzorgden de erediensten in de tempels. De augures moesten door goed te kijken naar tekens als de vlucht van vogels of de ingewanden van offerdieren, de wil van de goden begrijpen. Waren de goden boos of waren zij de Romeinen goedgezind ?

Offeren van een stier

Meester Henk!! Mijn vader zei dat Jupiter een belangrijke Romeinse god was.

Ja, dat klopt. De Etruskische koningen brachten de eerste goden in menselijke vorm: Jupiter, Juno, Minerva en Mars. Jupiter, de dondergod, werd de beschermgod van de stad Rome. Juno was de beschermster van de vrouwen, Minerva de beschermgodin van de handswerklieden en Mars was de god van de oorlog. Deze goden kregen een tempel en een beeld. De Romeinen geloofden dat de goden in de beelden leefden. Daarom mochten vaak alleen de priesters de tempel betreden.

Beeld van Jupiter

Toen de Romeinen gebieden veroverden, beschouwden de Romeinen de goden van de overwonnen volkeren niet als “verliezende” goden. In tegendeel, zij namen de buitenlandse goden op in hun eigen godsdienst.

Bij de verovering van de Griekse steden in Zuid-Italië kwamen zij in aanraking met de Griekse godenwereld. Talloze Griekse goden werden opgenomen in de Romeinse godsdienst. Een enkele, zoals Apollo, behield zijn Griekse naam. Maar de meeste Griekse goden kregen een Latijnse naam.

Hier volgt een kort overzicht van een aantal Griekse goden en hun Latijnse naam:

...............................................Grieks ......................Latijn

God van de zee :........................... Poseidon................. Neptunus

God v.d. onderwereld:....................Hades....................... Pluto

Godin v.d. jacht :........................... Artemis .................... Diana

Godin v.d. liefde :.......................... Aphrodite................. Venus

God v.d. landbouw:....................... Demeter.................... Ceres

De Griekse godenwereld kende een uitgebreide familieverband. Dit namen de Romeinen ook over. Zo werd Jupiter, de oppergod, de echtgenoot van Juno.

Tempel van Apollo

Toen verre gebieden werden veroverd, namen de Romeinen ook exotische goden over. Zo werd de verering van de god Mithras, een Perzische godheid, een tijdlang heel populair bij de Romeinen. Hetzelfde gebeurde met de Egyptische godin Isis. Zij kreeg ook veel aanbidders onder de Romeinen.

Uit het Oosten namen de Romeinen ook de gewoonte over om keizers goddelijk te maken. Julius Caesar was de eerste die na zijn dood een goddelijke status kreeg. Al zijn opvolgers eisten een zelfde status. Soms al tijdens hun leven. Dan werden zij al als een god aanbeden. Meestal kregen zij hun goddelijke status pas na hun dood. Zij werden dan beloond met een eigen tempel en hun beelden werden aanbeden.

Heb je nog een vraag? Mail het naar meester Henk

Bron:

Fik Meijer, Macht zonder grenzen. Amsterdam 2006

Robin Lane Fox, De Klassieke wereld. Amsterdam 2007

H.M.Beliën, F.J.Meijer, Een geschiedenis van de Oude Wereld. Haarlem 1980

Een korte geschiedenis van het Romeinse Rijk Een korte geschiedenis van het Romeinse Rijk

Opkomst van het Romeinse Rijk

Bloei van het Romeinse Rijk

Ondergang van het Romeinse Rijk

Het Romeinse Leger Het Romeinse Leger

Brood en Spelen Brood en Spelen

Toneel

Wagenrennen

Gladiatoren

Slavernij in het Romeinse Rijk Slavernij in het Romeinse Rijk

Lezen en schrijven Lezen en schrijven

Romeinse wegen Romeinse wegen

De Romeinen in Nederland De Romeinen in Nederland

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Februari 18, 2024

Terug naar startpagina Romeinen

  
Terug naar startpagina Romeinen

 

 

Aanbidding van Vesta

 

 

Beeldje van Juno, de vrouw van Jupiter

 

 

Minerva

 

 

Offer door de flamines

 

 

Vesta met haar lievelingsdier: de ezel.

 

Mithras

 

 

Tempel voor keizer Augustus

 

 

 

 

 

Voor nog meer informatie kun je kijken bij

www.kinderpleinen.nl ,

meestersipke.nl