De Perzische tijd

In deze les vertelt meester Henk over de Perzische overheersing van Anatolië. Een overheersing die van 546 tot 334 v. Chr duurde.


In 553 v. Chr. kwamen de Perzen in Iran in opstand tegen hun overheersers, de Meden. Zij stootten Astyages, de koning der Meden, van de troon en de Pers Cyrus werd de nieuwe koning. In een korte tijd veroverden de Perzen zoveel land dat hun rijk één van de grootste rijken uit de oudheid werd.

Zij begonnen hun veroveringen met Lydië. Daar dacht koning Croesus in 546 v. Chr. de Perzen te kunnen verslaan en hij trok ten oorlog. Hij verloor en Klein-Azië werd door de Perzen veroverd. Met de inlijving in het Perzische Rijk hielden alle rijken in Anatolië op te bestaan als onafhankelijk landen. De Perzische overheersing duurde twee eeuwen. Gelukkig waren de Perzen geen moeilijke overheersers. Als je op tijd de belastingen betaalde en geen onrust veroorzaakte, was alles goed. Je mocht je eigen cultuur en godsdienst behouden.

Toch waren de Oost-Griekse stadstaten niet tevreden over de Perzische overheersing. Tussen 500 en 494 v. Chr. kwamen zij in opstand tegen de Perzen. Koning Darius I sloeg de opstand bloedig neer. De Griekse opstandelingen hadden om hulp gevraagd in Athene en Sparta, de twee belangrijkste en sterkste steden in Griekenland. De opstandelingen kregen wel hulp maar dat mocht helaas niet baten. Maar door de geboden hulp waren de Perzen wel enorm kwaad op de Grieken in Sparta en Athene. Dit leidde tot twee Grieks-Perzische oorlogen. In 490 en in 480 v. Chr. trokken Perzische legers Griekenland binnen. Maar in beide oorlogen werden de Perzen door de Grieken verslagen. In 448 v. Chr. kwam een einde aan de ruzie met de vrede van Callias. Daarin werd afgesproken dat er geen Perzische schepen zouden varen op de Egeïsche Zee, en het Perzische leger zou op drie dagmarsen (ca. 90 km.) van de kust verwijderd blijven. Daarmee kregen de Griekse stadstaten weer hun onafhankelijkheid terug.
In 386 v. Chr. heroverden de Perzen de Griekse stadstaten in Klein-Azië. Zij bleven Perzisch totdat Alexander de Grote ze in 334 v. Chr. bevrijdde.

Jullie begrijpen dat de Oost-Grieken niet blij waren met de Perzische bezetting. Andere volken in Anatolië waren juist heel blij met de Perzen. Zij kwamen tot grote bloei. Lycië en Carië  profiteerden van wat de Perzen brachten. Over de Perzische wegen konden zij veilig en snel hun goederen vervoeren. Ze hoefden geen tol meer te betalen en er waren veel meer mensen aan wie ze hun goederen konden verkopen.
Van de Perzische overheersing zijn in Turkije weinig sporen terug te vinden, alleen de Perzische wegen.

Meester Henk!! Wegen?

Ja, alleen de wegen. De Perzische koning Darius I had het Perzische Rijk heel goed georganiseerd. Hij had het enorme rijk in ruim twintig provincies of satrapieën opgedeeld. Elke satrapie werd bestuurd door een satraap. Die moest voor de orde en veiligheid zorgen. De hoofdstad in de satraap West-Azië was Sardes, de oude hoofdstad van Lydië. Om vanuit zijn paleis in Susa met zijn satrapen te communiceren lagen er door het hele Perzische rijk wegen. Eén van de belangrijkste was de Koningsweg. Over deze weg kon je in zeven dagen van Sardes naar Susa reizen. Een afstand van 2100 kilometer.

 

Vragen? Stuur ze naar meester Henk.

 

Turkije in de Steentijd

Turkije in de Bronstijd

Het Hettitische Rijk

Nieuwe koninkrijken

De Hellenistische tijd

 

.Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

23-04-2021