Klokbekercultuur (2600 - 2100 v. Chr.)

De laatste boerencultuur van de steentijd was de Klokbekercultuur. De boeren van deze cultuur brachten koperen en bronzen werktuigen naar Nederland.


Vanuit Spanje/Zuid-Frankrijk kwamen de boeren van de Klokbekercultuur. Ze zijn zo genoemd naar hun typische aardewerk. Dat had de vorm van een kerkklok en was rijk versierd. Het gebied waar deze cultuur wordt teruggevonden is enorm uitgestrekt: van Marokko tot Schotland en van Hongarije tot Bretagne.

In Nederland vestigden zij zich op de hoge zandgronden van de Veluwe en Drenthe.
Zij brachten veel nieuwe dingen naar Nederland zoals het paard en het wiel.

De boeren van de Klokbekercultuur waren ook handelaren. Over grote afstanden dreven zij handel. Uit de kustgebieden van de Oostzee haalden zij barnsteen en uit Spanje haalden zout. Uit Engeland en de Balkan haalden zij iets nieuws. Een metaal waarmee men bijlen, dolken en zwaarden maar ook sieraden mee kon maken: koper. De komst van koperen en bronzen voorwerpen betekende het einde van de Steentijd. Vanaf 2100 v. Chr. spreken wij dan ook van de Bronstijd.

 

 

 

April 21, 2021

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

  

 

 

 

 

Klokbeker